Logo image
No items found.

rotterdam

HARINGVLIET 2

Het Havenziekenhuis aan de Haringvliet 2 gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Aanleiding hiervoor is dat het Havenziekenhuis in 2017 is gewijzigd van ziekenhuis naar tijdelijke polikliniek. Eind 2018 is het pand eigendom geworden van Vervat Vastgoed en later dat jaar sloten de laatste zorgfuncties in het pand.

Inmiddels zijn de plannen voor de transformatie en nieuwbouw rondom het Havenziekenhuis in grote lijnen bekend. Vervat Vastgoed heeft architectenbureau Mecanoo aangetrokken voor het ontwerp van de deels nieuwe gebouwen. Het is de ambitie om de historie en emotie van het oude Havenziekenhuis te waarborgen. De plannen voorzien in twee nieuwe woongebouwen aan weerszijden van het oude hoofdgebouw. In de woongebouwen komen circa 450 woningen. Het kenmerkende hoofdgebouw zelf wordt waar mogelijk in oude luister hersteld. Op het dak hiervan komt een voor een ieder toegankelijke horecavoorziening met prachtig uitzicht op de Maas. Ook op de begane grond komen (horeca)voorzieningen die voor de buurt beschikbaar zijn. Het is het doel om een bijdrage te leveren aan het tekort aan woningen in de stad en er een levendig en sociaal veilig deel van de stad van te maken.

Voor de verdere ontwikkeling van het Havenziekenhuis wil Vervat Vastgoed door middel van een participatietraject omwonenden en andere stakeholders betrekken. Dit resulteert uiteindelijk in een bestemmingsplan dat verrijkt is met de wensen en aandachtspunten vanuit stakeholders en de omgeving. Dit is de website voor de participatie rondom de herontwikkeling. Hier vindt u informatie over de plannen en het participatietraject.

Op dit moment worden de voormalige ziekenhuis- en behandelkamers van het ziekenhuis gebruikt als tijdelijke woon- en werkunits in het hospitaal – the student hub. Interesse in de woonruimtes? Ga via deze link naar de website van Gapph. Voor de werkunits ga je via deze link naar de website.